Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Nội dung chính của ISO 50001:2011

(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 50001:2011 bản tiếng Việt Tại đây)
1. Các yêu cầu của ISO 50001:2011

Bố cục của ISO 50001:2011 được chia làm 7 phần.

Các yêu cầu của ISO 50001:2011 nằm trong Phần 4, gồn có 7 Điều khoản. Cụ thể như sau:


2. ISO 50001 và Chu trình PDCA

Tiêu chuẩn ISO 50001 dựa trên chu trình liên tục cải tiến: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục và kết hợp quản lý năng lượng vào trong các thực hành hàng ngày của tổ chức
Mô hình Hệ thống Quản lý Năng lượng của ISO 50001:2011 dựa trên Chu trình PDCA:(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 50001:2011 bản tiếng Việt Tại đây)

 
Các thông tin khác