Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Tin tức

Danh sách khách hàng ISO 9001 tiêu biểu của IMC

Đến cuối năm 2015, IMC đã đào tạo và tư vấn ...

Các bước triển khai áp dụng ISO 9001:2015

1. Tiến trình thực hiện xây dựng và áp dụng ...

 
Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bản ...

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

1. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 ...

 
Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization ...