Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Nội dung chính của ISO/TS 16949:2009

(Các bạn có thể tải ISO/TS 16949:2009 bản tiếng Việt Tại đây)

1. Các yêu cầu của ISO TS 16949:2009

Bố cục của TS 16949:2009 được chia làm 8 phần.

Các yêu cầu của TS 16949:2009 nằm trong các Điều khoản từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 8. Cụ thể như sau:2. Mô hình về Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình của ISO/TS 169492. ISO/TS 16949 và Chu trình PDCA

Phương pháp luận "Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động" (PDCA) có thể áp dụng cho mọi quá trình. Có thể mô tả tóm tắt PDCA như sau:

     Lập kế hoạch: Thiết lập mục tiêu và các quá trình cần thiết để có được các kết quả phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức.

     Thực hiện: Thực hiện các quá trình.

     Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình và sản phẩm theo các chính sách, mục tiêu và các yêu cầu đối với sản phẩm và báo cáo các kết quả.

     Hành động: Có các hành động để cải tiến liên tục việc thực hiện quá trình.
(Các bạn có thể tải ISO/TS 16949:2009 bản tiếng Việt Tại đây)

 
Các thông tin khác