Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bản tiếng Việt tại đây)

I. Nội dung của ISO 9001:2015

-  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có bố cục chia thành 10 phần

-  Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:II. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc của ISO 9001:2015 trong chu trình PDCA

Các yêu cầu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10 được minh hoạ bằng mô hình Tiếp cận theo quá trình và chu trình PDCA như sau:

III. Diễn giải các yêu cầu của ISO 9001:2015 với chu trình PDCA
Chi tiết của Điều khoản 8(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bản tiếng Việt tại đây)

 
Các thông tin khác