Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Các bước triển khai ISO 14001

1. Tiến trình thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015


2. Kế hoạch hành động xây dựng vá áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 (tham khảo)

Quá trình thực hiện công tác đào tạo và tư vấn của IMC cho khách hàng được chia thành 4 giai đoạn, các giai đoạn này có thể sẽ gối lên nhau tại những thời điểm nhất định của dự án. Thời gian thực hiện tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của hệ thống quản lý môi trường mà khách hàng yêu cầu. 
Các thông tin khác