Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Tổng quan về ISO 14001

1. Ba trụ cột của Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là sự phát triển để đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của họ.

Ba trụ cột của phát triển bền vững:
     - Môi trường
      - Xã hội
      - Kinh tế

Phát triển bền vững là một mục tiêu có thể đạt được bằng cách cân bằng ba trụ cột của phát triển bền vững 2. Sự chấp nhận hệ thống quản lý môi trường

Sự mong đợi của xã hội đối với phát triển bền vững, tính minh bạch và trách nhiệm đã được nâng cao cùng với pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, áp lực ngày càng tăng đối với môi trường do ô nhiễm, sử dụng không hiệu quả các nguồn lực, quản lý chất thải không đúng cách, biến đổi khí hậu, suy thoái các hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.

Điều này đã khiến cho các tổ chức chấp nhận cách tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường bằng cách thực hiện hệ thống quản lý môi trường với mục tiêu góp phần cho trụ cột môi trường của phát triển bền vững.

3. Mục tiêu của hệ thống quản lý môi trường

Mục đích của ISO 14001 là cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các thay đổi của điều kiện môi trường trong việc cân bằng với nhu cầu kinh tế - xã hội.

ISO 14001 cung cấp cho lãnh đạo cao nhất của tổ chức các thông tin để xây dựng thành công trong dài hạn và tạo ra các lựa chọn để đóng góp cho sự phát triển bền vững bằng cách:


      
- Bảo vệ môi trường bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

- Giảm thiểu những tác động bất lợi tiềm ẩn của điều kiện môi trường lên tổ chức

- Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ
- Tăng cường hiệu quả môi trường

- Kiểm soát hoặc tác động đến cách mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và thải loại bằng cách sử dụng quan điểm vòng đời mà có thể ngăn chặn những tác động môi trường từ việc vô ý chuyển sang quan điểm khác trong vòng đời sản phẩm

- Đạt được lợi ích tài chính và hoạt động mà có thể là kết quả của việc thực hiện giải pháp thay thế thân thiện môi trường nhằm củng cố vị thế thị trường của tổ chức

- Trao đổi thông tin môi trường tới các bên quan tâm có liên quan


4. Nền tảng cho sự thành công

Sự thành công của một hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp và chức năng của tổ chức, dẫn đầu bởi lãnh đạo cao nhất. 

Các tổ chức có thể tận dụng các cơ hội để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động môi trường bất lợi và tăng cường tác động môi trường có lợi, đặc biệt là những cơ hội có ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh. 
Lãnh đạo cao nhất có thể giải quyết các rủi ro và cơ hội của mình một cách có hiệu lực bằng cách tích hợp quản lý môi trường vào quá trình kinh doanh, định hướng chiến lược và quá trình ra quyết định của tổ chức, gắn chúng với các ưu tiên kinh doanh khác, và tích hợp quản trị môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức. 

Bằng chứng việc thực hiện thành công ISO 14001:2015 có thể được sử dụng để đảm bảo với các bên quan tâm rằng một hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực ở nơi áp dụng

 
Các thông tin khác