Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Các khóa đào tạo của IMC

IMC cung cấp các dịch vụ đào tạo tại cơ sở doanh nghiệp hoặc tập trung:1. Khóa đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả:

- Diễn giải tiêu chuẩn ISO 50001:2011 và phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng

- Tìm hiểu và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Khóa đào tạo giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Hệ thống chiếu sáng, bơm, quạt, máy nén, hệ thống hơi nước, máy lạnh và điều hóa không khí, hệ thống khí nén...)

3. Khóa đào tạo vận hành và bảo trì lò hơi hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

4. Khóa đào tạo Người quản lý năng lượng

 
Các thông tin khác