Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?
Kiểm toán năng lượng (Energy Audit) là hoạt động nhằm xác định một hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng ở đâu, với số lượng bao nhiêu và xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng

Kiểm toán năng lượng sẽ xác định tất cả các dòng năng lượng trong một hộ tiêu thụ và xác định số lượng năng lượng được sử dụng theo những chức năng riêng rẽ.

Kiểm toán năng lượng tương tự một bảng kê cuối cùng của hệ thống kết toán được báo cáo định kỳ. Một chuỗi đầu vào bao gồm số lượng của mọi dạng năng lượng được tiêu thụ trong một chu kỳ đặc trưng và chuỗi thứ hai liệt kê năng lượng được sử dụng như thế nào.
2. Lợi ích của kiểm toán năng lượng
Thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp:

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng và xác định các đơn vị (hộ) tiêu thụ năng lượng chính trong doanh nghiệp.

- Xác định các cơ hội và giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng, từ đó giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và tăng tính cạnh tranh giá thành sản phẩm đầu ra.

- Đáp ứng các yêu cầu luật định đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Các dịch vụ kiểm toán năng lượng của IMC

- Khảo sát năng lượng (Energy Survey): Là hoạt động kiểm toán năng lượng nhanh nhằm xác định các khu vực tiêu thụ năng lượng chính và xác định một số giải pháp cải tiến hiệu suất năng lượng đơn giản.

- Kiểm toán năng lượng sơ bộ (Pre Energy Audit): Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống.

- Kiểm toán năng lượng chi tiết (Detail Energy Audit): Là hoạt động kiểm toán năng lượng đầy đủ nhất trong việc định lượng về tiêu thụ năng lượng, các chi phí và tiết kiệm năng lượng. Kết quả đầu ra bao gồm các khuyến nghị kỹ thuật. Các đề án tiết kiệm năng lượng được xây dựng chi tiết và thứ tự ưu tiên.


IMC là một trong những công ty đầu tiên và đủ năng lực pháp lý cũng như kinh nghiệm để triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các chuyên gia năng lượng của IMC là những người đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên năng lượng của Bộ Công thương.

 
Các thông tin khác