Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

IMC tham gia thực hiện chương trình “Đào tạo doanh nghiệp về Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011”

Trong 2 ngày 28 và 29/03/2013, Chuyên gia đào tạo của công ty IMC và công ty EnerTeam thực hiện chương trình "Đào tạo doanh nghiệp về Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nằm trong Dự án "Thúc đẩy Hiệu suất năng lượng trong Công nghiệp thông qua tối ưu hóa Hệ thống và các Tiêu chuẩn Quản lý Năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương (MOI), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ.
Nội dung chương trình: chuyên gia quốc gia về tiêt kiệm năng lượng của UNIDO thực hiện đào tạo nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 50001 và phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng tới các học viên của các doanh nghiệp. Hơn 50 đai diện đến từ các doanh nghiệp công nghiệp tại khu vực miền Nam đã được truyền tải nội dung cơ bản của ISO 50001 và cách thức xây dựng HTQLNL, từ đó các doanh nghiệp có thể nghiên cứu và hoàn thiện thêm kỹ năng xây dựng và áp dụng HTQLNL tại đơn vị của mình

 
Các thông tin khác