Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Giải pháp Quản lý Năng lượng

Ngày nay, những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu, khi mà sự nóng dần lên của trái đất là yếu tố làm gia tăng thay đổi khí hậu thì những nỗ lực bảo vệ trái đất của các tổ chức ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong tình hình đó, vấn đề quản lý năng lượng là một trong những vấn đề trách nhiệm xã hội được ưu tiên.
 
Điều này bao hàm cả ISolutions, chất lượng dịch vụ quản lý năng lượng là mục tiêu mũi nhọn của chúng tôi, dựa trên những phân tích cẩn thận, giúp khách hàng của chúng tôi thực hiện, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả dựa trên các hệ thống quản lý tối ưu.


 
Các thông tin khác