Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Chính sách chất lượng  
Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế cam kết:

"TẤT CẢ HÀNH ĐỘNG VÀ NGUỒN LỰC CỦA IMC ĐỀU HƯỚNG TỚI 

THỎA MÃN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG"


IMC thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, lấy đó làm nền tảng để từng thành viên trong công ty phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của mình trong công tác đào tạo và tư vấn, nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hoàn hảo nhất.


Toàn thể cán bộ nhân viên của IMC phải nhận thức được rằng sự thành đạt của IMC cũng là sự thành đạt của mình. Điều đó chỉ đến khi đạt được sự thỏa mãn của khách hàng.                                                                               Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

                                                                                               Giám đốc công ty
                                                                                                         (Đã ký)


 
Các thông tin khác