Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 
Văn bản pháp quy - Các hệ thống quản lý khác
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH DOWNLOAD
1 404/QĐ-TĐC Về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước 26/03/2010
2 403/QĐ-TĐC Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước 26/03/2010
3 550/BKHCN-TĐC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/03/2010
4 549/BKHCN-TĐC Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009 QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/03/2010
5 1043/BKHCN-TĐC Về việc triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới TCVN ISO9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước 08/05/2009
6 03/2010/TT-BKHCN Quy định hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước 21/04/2010
7 01/2010/TT-BKHCN Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước 25/02/2010
8 111/2006/TT-BTC Hướng dẫn công tác quản lý hành chính đối với việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 06/12/2006
9 118/2009/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg 30/09/2009
10 144/2006/QĐ-TTg Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 20/06/2006
Trang:[1]
 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Dịch vụ năng lượng
Tư vấn hệ thống
Hotline

Site Liên kết