Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 
Văn bản pháp quy - Hệ thống quản lý năng lượng
STT SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH DOWNLOAD
1 50/2010/QH12 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/06/2010
2 21/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 29/03/2011
3 73/2011/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 24/08/2011
4 1294/QĐ-TTg Quyết định Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011 01/08/2011
5 51/2011/QĐ-TTg Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện 12/09/2011
6 68/2011/QD-TTg Quyết định Thủ tướng Ban hành danh mục phương tiện thiết bị Tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm với co quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 12/12/2011
7 64/2011/TT-BGTVT Thông tư quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải 26/12/2011
8 07/2012/TT-BCT Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phuong tiện thiết bị sử dụng năng lượng 04/04/2012
9 09/2012/TT-BCT Thông tư về việc lập kế hoạch báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 20/04/2012
10 5770( 1-2)/BCT -TKNL Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013 02/07/2012
Trang:[1]
 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Dịch vụ năng lượng
Tư vấn hệ thống
Hotline

Site Liên kết