Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Tin tức

Nộng dung tiêu chuẩn ISO 22000

(Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 22000:2005 bản ...

Các dự án ISO 22000/HACCP đã thực hiện

Danh sách khách hàng áp dụng ISO 22000 / HACCP ...

 
Các bước triển khai ISO 22000/HACCP

1. Các bước chung để triển khai ISO 22000:2005 tại các ...

Giới thiệu ISO 22000 / HACCP

1. Giới thiệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ...