Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Danh sách khách hàng ISO 9001 tiêu biểu của IMC

Đến cuối năm 2015, IMC đã đào tạo và tư vấn thành công cho hơn 800 khách hàng. Trong đó có những Tập đoàn, Tổng công ty lớn như: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và gần 20 đơn vị thành viên; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và gần 10 đơn vị thành viên; các đơn vị Điện lực trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Gang thép Thái Nguyên và hơn 15 đơn vị thành viên; các đơn vị trực thuộc ngành Dầu khí Việt Nam; các đơn vị trực thuộc ngành xăng dầu Việt Nam; Các đơn vị trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, …

Với các cơ quan Hành chính Nhà nước, IMC đã tư vấn và đào tạo cho gần 300 Tổ chức từ cấp Trung ương đến Địa phương, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Download Danh sách khách hàng ISO 9001 của IMC


 
Các thông tin khác