Kiểm toán năng lượng

1. Kiểm toán năng lượng là gì ?

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Tổng quan về ISO 50001

1. Giới thiệu chung

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

130/25 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024 3 5188917

       024 3 8328703

Đà Nẵng

239/4 Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Trình tự của hoạt động kiểm toán năng lượng

Căn cứ theo nhu cầu của Doanh nghiệp, IMC sẽ tiến hành Khảo sát năng lượng sơ bộ để nắm bắt được quy mô, loại năng lượng và mức độ tiêu thụ năng lượng tại các hộ tiêu thụ năng lượng chính của Doanh nghiệp. Từ đó IMC sẽ lập Kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện. 

Ví dụ về Kế hoạch kiểm toán năng lượng chi tiết (tham khảo):


 
Các thông tin khác