Dịch vụ kiểm toán Năng Lượng

Thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Thực hiện kiểm ...

Xem chi tiết
image01

Giới thiệu chung về ISO 9000

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (

Xem chi tiết
image01

Cung cấp giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Công ty IMC với đội ngũ các chuyên gia có trình độ đại ...

Xem chi tiết
image01

IMC Việt Nam

Trụ sở chính

A1B - 25 Láng Hạ

Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84 4 35188917

Fax: 84 4 35188922

Hải Phòng

3 Lê Thánh Tông

Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 84 31 3552142

Fax: 84 31 3552143

Đà Nẵng

107 Đặng Dung

Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: 84 0511. 3738 279

84 0511. 3738 679

Fax: 84 0511. 3738 711

 

Dịch vụ kiểm toán Năng Lượng

Thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp:

+ Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng và xác định các đơn vị (hộ) tiêu thụ năng lượng chính trong doanh nghiệp.

 + Xác định các cơ hội và giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng, từ đó giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và tăng tính cạnh tranh giá thành sản phẩm đầu ra.

+ Đáp ứng các yêu cầu luật định đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
 
Các dịch vụ kiểm toán năng lượng của IMC:

- Khảo sát năng lượng (ENERGY SURVEY): Là hoạt động kiểm toán nhanh nhằm xác định các khu vực tiêu thụ năng lượng chính và xác định một số giải pháp cải tiến hiệu suất năng lượng đơn giản.

- Kiểm toán năng lượng sơ bộ (PEA): Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống.

- Kiểm toán năng lượng chi tiết (DEA): Là hoạt động KTNL đầy đủ nhất trong việc định lượng về tiêu thụ năng lượng, các chi phí và tiết kiệm năng lượng. Kết quả của DEA bao gồm các khuyến nghị kỹ thuật. Các đề án tiết kiệm năng lượng được xây dựng chi tiết và thứ tự ưu tiên.

Công ty IMC là đơn vị đi đầu và đủ năng lực pháp lý cũng như kinh nghiệm để triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi vinh dự khi có các cán bộ năng lượng là chuyên gia đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên năng lượng.

 
Các thông tin khác